`ImChingWajaii:)
`♥
:)
chingwa:) (BabyFrogV3V)
會員等級: 普通會員
註冊日期: 2011-05-14
最後登入: 2016-12-15
在線狀態:
個人資料
日常興趣:
唱歌, 行街Shopping, 睇戲, 睇書, 聽音樂, 傾電話, 上網, 烹任, 寵物, 園藝, 星座運程, 藝術設計, 電子產品, 義工/慈善活動
喜愛的運動:
堡齡球
自我介紹:
♥ha1o(:
♥叫我青蛙呀:D