. (TInGL0vEHAnD)
感動
會員等級: 普通會員
註冊日期: 2008-02-24
最後登入: 2009-11-14
在線狀態:
個人資料
尚未填寫任何資料
統計資料
好友總數: 34
留言總數: 86
今日人氣: 0
累積人氣: 2654
最近訪客
最近沒有訪客
訪客留言
bbb_bbb123 於 2011-01-13 07:25 PM 發表:
第2團手繩-$14就可以買到啦!![一手交一手!]
http://blog.qooza.hk/bbb_bbb123?eid=22623386

第3團平光鏡-全步吾過30蚊![一手交一手!]有啲平左!

http://blog.qooza.hk/bbb_bbb123?eid=21613445
第2團耳機-最平25蚊![現貨]
http://blog.qooza.hk/bbb_bbb123?eid=21354802
第1團暴力熊-電話繩飾物最平$14[一手交一手的]

http://blog.qooza.hk/bbb_bbb123?eid=21804949
第1團-手織頸巾[最平$40]有專人織!
http://blog.qooza.hk/bbb_bbb123?eid=22718783

全步可批!
Ngailoveyou 於 2010-01-24 12:10 PM 發表:
 -          *`'.>c0mm2nT.=)'
sherry6029 於 2010-01-17 06:07 PM 發表:
 
 Cm._.
samip15625 於 2009-12-25 08:29 PM 發表:
Merry Christmas , comment ^^"
CreaM_1127 於 2009-11-22 11:09 AM 發表:
 
♥` c0mment-*
♥` c0mment-*
♥` c0mment-*
♥` c0mment-*
♥` c0mment-*