babyyube (babyyube)
會員等級: 普通會員
性 別:
國 家: 澳門
地 區: 花地瑪堂區
註冊日期: 2009-07-07
最後登入: 2011-02-10
在線狀態:
個人資料
星座:
雙魚座
學校資料
尚無任何學校資料
網站連結
尚無任何連結
統計資料
好友總數: 15
留言總數: 13
今日人氣: 0
累積人氣: 641
最近訪客
最近沒有訪客
訪客留言
hin141 於 2011-03-13 11:19 AM 發表:
=comment=
回係日誌,唔該曬^^
聽日你生日喎~~
祝你生日快樂啊!!!
中有,中有!!祝你有一個好既情人節啦!!!!
sweeteddy 於 2010-12-04 01:48 PM 發表:
路過cm"
Ken_lop 於 2010-11-09 11:23 PM 發表:
comment`
Nicky12 於 2010-07-13 12:01 AM 發表:
乜都冇.. 空空的~
wl02991840 於 2010-04-28 10:20 PM 發表:
c0MMeNT