`* M a m A‾×° (ma1210)
會員等級: 普通會員
性 別:
國 家: 香港
地 區: 荃灣區
註冊日期: 2006-11-15
最後登入: 2016-09-20
在線狀態:
個人資料
星座:
人馬座
戀愛狀況:
戀愛中
性格:
鬼馬騎呢
教育程度:
中學程度
職業:
學生
學校資料
現在就讀的學校:
  • 聖公會李炳中學 . 1A,2A,3A,4B,5B . 綽號: mama*
統計資料
好友總數: 10
留言總數: 4
今日人氣: 0
累積人氣: 1410
相簿幻燈片
最近訪客
最近沒有訪客
訪客留言
canny12 於 2009-12-17 11:43 PM 發表:
[ 留給網主的俏俏話 ]
jennylo12 於 2009-11-22 02:11 PM 發表:
[ 留給網主的俏俏話 ]
tss624614770 於 2009-07-07 08:03 PM 發表:
 
c0mm3n+;'!?
c0mm3n+;'!?
無奈的你 於 2008-02-25 06:41 PM 發表:
喂喂喂!!!!
點解你唔整整佢呀??
我個個不知幾靚呀!!!
呵呵呵!!!  [[變了自大狂]]
算啦!!!我不嬲都自大嫁啦
快d整整佢啦!!!仲唔整??