Tom仔 (ngchunyan)
在家 自滿
會員等級: 普通會員
性 別:
註冊日期: 2009-03-23
最後登入: 2011-06-21
在線狀態:
個人資料
戀愛狀況:
單身
性格:
重色輕友
性取向:
喜歡異性
吸煙習慣:
從不吸煙
飲酒習慣:
偶然飲酒
宗教信仰:
基督教
教育程度:
中學程度
職業:
學生
日常興趣:
唱歌, 落Disco, 睇戲, 聽音樂, 上網, 潮流文化
喜愛的運動:
籃球, 賽車
自我介紹:
【s20061117@hotmail.com】:我的MSN
有意就隨便Add我啦^0^
學校資料
現在就讀的學校:
  • 仁濟醫院靚次伯紀念中學 . 4E . 綽號: 高佬Tom
網站連結
尚無任何連結
統計資料
好友總數: 45
留言總數: 6
今日人氣: 0
累積人氣: 1558
最近訪客
最近沒有訪客
訪客留言
chanwanlam 於 2009-12-03 06:55 PM 發表:
我踩
awd246123 於 2009-11-14 10:32 PM 發表:
cM``}}
路過的`
 
ko3030 於 2009-11-11 08:36 PM 發表:
 cm
 
ching0313 於 2009-09-07 10:43 PM 發表:
 
路過
c0mmenT
emilyngai 於 2009-06-06 07:42 PM 發表:
 passing          cm