msfanbabe.(f) (vanessatang)
 
會員等級: 普通會員
性 別:
國 家: 香港
地 區: 元朗區
註冊日期: 2007-04-16
最後登入: 2017-03-02
在線狀態:
最近訪客
最近沒有訪客
訪客留言
bbb_bbb123 於 2011-07-27 10:03 PM 發表:
第2團手繩-$10就可以買到啦!![一手交一手!]
http://blog.qooza.hk/bbb_bbb123?eid=22623386

第4團平光鏡-全步吾過30蚊![一手交一手!] 

http://blog.qooza.hk/bbb_bbb123?eid=23768773

第1團-3D防水星紗眼線筆$10 
http://blog.qooza.hk/bbb_bbb123?eid=23926593
第2團-多種吾同既con 最平55蚊有副![可批]
 
http://blog.qooza.hk/bbb_bbb123?eid=22990493

買夠3對減$10
第1團!情侶t:D 所有款都系79蚊!買2套仲有平:)
http://blog.qooza.hk/bbb_bbb123?eid=24252154
全步可批!
bbb_bbb123 於 2010-12-03 07:23 PM 發表:
第1團手繩-全步吾過20蚊![一手交一手!]
http://blog.qooza.hk/bbb_bbb123?eid=21239827
第3團平光鏡-全步吾過30蚊![一手交一手!]有啲平左!
http://blog.qooza.hk/bbb_bbb123?eid=21613445

第2團耳機-最平25蚊![現貨]
http://blog.qooza.hk/bbb_bbb123?eid=21354802
第1團暴力熊-電話繩飾物最平$14[一手交一手的]

http://blog.qooza.hk/bbb_bbb123?eid=21804949
第1團團訂-秋冬靴高靴,平低鞋[全步不超過$100]
http://blog.qooza.hk/bbb_bbb123?eid=22510066

全步可批!
dannyjim1314 於 2010-09-01 06:57 PM 發表:
comment=]
lovinjoey 於 2010-08-15 10:53 PM 發表:
 
`COMM3NT
要回架;;]
king_09 於 2010-07-15 05:59 PM 發表:
祝_______♥♥♥♥♥♥♥_____________________________CM
你_____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_______________________cm
永___♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_________________CM
遠__♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥____♥♥♥♥♥♥♥ _____cm
開__♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥___CM_
開__♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥___cm
❤__♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥___CM
❤___♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥___cm
永____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥___CM
遠______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥___cm
幸________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥____CM
福__________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥______cm
快____________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_______CM
樂_____________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_________cm
^^_____________♥♥♥♥♥♥♥♥♥_____________CM