wanwan (wanyau86)
總覺得壓力滿大的... 
會員等級: 普通會員
性 別:
國 家: 香港
註冊日期: 2009-01-23
最後登入: 2012-01-12
在線狀態:
學校資料
現在就讀的學校:
  • 聖公會聖馬利亞堂莫慶堯中學 . 1A,2M,3mmm . 綽號: natalie
曾就讀的小學:
  • 聖公會聖紀文小學 (02~05) . 班級: 1C,2C,3C
  • 聖公會基福小學 (05~08) . 班級: 4E,5C,6C